Ubezpieczenie nieruchomości

Zakres ochrony - oferta ubezpieczenia nieruchomości w Link4 TU dostępna jest w 2 wariantach:

    Pakiet PODSTAWOWY
- ubezpieczenie nieruchomości wraz ze stałymi elementami od pożaru i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
- Assistance Domowy.


    Pakiet PREMIUM
- ubezpieczenie nieruchomości wraz ze stałymi elementami oraz mienia ruchomego od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku,
- ubezpieczenie od dewastacji,
- ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
- Assistance Domowy.


Forma ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w ramach grupowej umowy ubezpieczenia, w której ProEkspert Sp. z o.o. występuje jako Ubezpieczający.  Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

Ochrona ubezpieczeniowa trwa 60 miesięcy. Wyrażenie zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu zawarte są w Warunkach ubezpieczenia Nieruchomości dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A oraz Karcie Produktu. Przed podpisaniem Deklaracji zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia, Kartą Produktu oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć szczególną uwagę na zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową, zasady wystąpienia z ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Korzystając z ubezpieczenia nieruchomości Ubezpieczony i Kredytobiorca jest uprawniony do skorzystania ze specjalnej oferty Link4 (szczegółowe zasady promocji określone są w Regulaminie Specjalna oferta dla Klientów Getin Noble Bank S.A. „Grupowe ubezpieczenie nieruchomości” dostępnym na stronie www.link4.pl):

- 7 dniowa promesa ubezpieczenia podróżnego – w celu aktywowania zadzwoń pod numer (22) 444 67 86
- 10% zniżka na ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC – w celu zakupu polisy zadzwoń pod numer (22) 444 67 86

W celu zapewnienia Klientom możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokiego standardu obsługi ProEkspert Sp. z o.o., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego, stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.


Jak zgłosić roszczenie?

Ubezpieczenie nieruchomości w Link4 TU S.A.:

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia nieruchomości w Link4 TU S.A. może nastąpić:

- telefonicznie pod numerem 22 444 44 44 lub,
- za pośrednictwem Ubezpieczającego, w najbliższej placówce Agenta lub prześlij wniosek wraz z dokumentacją na adres towarzystwa ubezpieczeń prześlij skan wypełnionego formularza „Zgłoszenie szkody” na adres e-mail: szkody@link4.pl.

W celu uzyskania pomocy Assistance Domowy należy skontaktować się z Centrum Pomocy pod całodobowym numerem telefonu:

+48 22 444 44 44

Proszę pamiętać, że mogą Państwo liczyć na pomoc ze strony Ubezpieczającego w procesie ubiegania się o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.