O firmie

W zakresie działalności ProEkspert Sp. z o.o. jest oferowanie ubezpieczeń ochronnych dla klientów Getin Noble Bank S.A. Klienci mają możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza ubezpieczeń uwzględniających charakter produktu bankowego.

W celu zapewnienia Klientom Getin Noble Bank S.A. możliwości uzyskania rzetelnej i przejrzystej informacji dotyczącej oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz wysokich standardów obsługi, ProEkspert stosuje się do zasad określonych w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurace wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich.

ProEkspert pełni rolę Ubezpieczającego, co oznacza, że klient może liczyć na jego wsparcie w zakresie oferowanych ubezpieczeń. ProEkspert - w przypadku gdy pełni rolę Ubezpieczającego - nie otrzymuje wynagrodzenia od Zakładu Ubezpieczeń.

ProEkspert Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449636, NIP 5272689432, REGON 146525643, kapitał zakładowy zarejestrowany 5 000 zł.