Poradnik

Porada I

Klika kroków, które zapewnią ci poczucie bezpieczeństwa:

  1. Przed podpisaniem dokumentów ubezpieczeniowych zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia czyli podstawowym dokumentem ubezpieczyciela, który określa warunki świadczenia ochrony.
  2. Zwróć szczególną uwagę na definicje oraz przedmiot i zakres ochrony.
  3. Bardzo ważne jest, abyś spełniał warunki objęcia ubezpieczeniem.
  4. Zapoznaj się z katalogiem wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, czasem tak samo określony przedmiot ubezpieczenia może w praktyce pokrywać inne ryzyka.
  5. Sprawdź czy w ubezpieczeniu występują franszyzy czyli ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a jeśli są stosowane, czy ich wysokość jest na akceptowalnym przez ciebie poziomie.
  6. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj doradcę, przedstawiciela ubezpieczającego. Na pewno udzieli wszystkich wyjaśnień.

 

Porada II

Wystąpiło zdarzenie… na szczęście masz ubezpieczenie.

Niezwłocznie skontaktuj się z ubezpieczycielem i uzgodnij tryb zgłoszenia szkody. Rozpatrzenie szkody i wypłata należnego odszkodowania nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli termin będzie się przedłużał, ubezpieczyciel musi o tym powiadomić osobę zgłaszającą roszczenie.

Masz problem z otrzymaniem odszkodowania…

  1. towarzystwo ubezpieczeń przedłuża termin likwidacji szkody chociaż ze swojej strony dostarczyłeś wszystkie wymagane dokumenty,
  2. odmówiono wypłaty odszkodowania, chociaż zdarzenie mieściło się w zakresie ochrony zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
  3. zaniżono wartość przyznanego świadczenia

W takich sytuacjach zawsze możesz liczyć na wsparcie ze strony ProEkspert Sp. z o.o.